Härligt årsmöte!

Så var det då dags för Nftg:s årsmöte. Kvällen till ära hade vi bjudit in Mats Lygrell på LinkedCoach som föreläste om LinkedIn. Därefter sedvanligt årsmöte med vår ordförande Mikael Åhrberg föredragandes. Kvällen avslutades med härligt mingel och en utsökt middag från Köket Hellsing.