Välkommen till Norrköping Företagsgrupp

Norrköpings Företagsgrupp är ett företagsnätverk som vill skapa nya kontakter mellan företag, myndigheter och organisationer. Vi vill arbeta för samverkan och utveckling och skapa bättre affärsmöjligheter för företagen i Norrköping.

Ta gärna en minut och kolla på vår film om oss.

Nätverk & möten
Nätverkande står högt på agendan i vår förening och våra medlemsaktiviteter är alltid välbesökta. Vi anordnar tematräffar, företagsbesök, föreläsningar, luncher och afterwork. Därutöver engagerar sig föreningen också i frågor som är viktiga för våra lokala företag. Det kan exempelvis gälla trafik- och infrastrukturfrågor och kontakt med kommunen.

Vi välkomnar idéer
Vår verksamhet utgår från våra medlemmars behov och krav. Därför är det alltid viktigt och välkommet med tankar och synpunkter från medlemsföretagen. Kontakta gärna någon i styrelsen för att bolla frågor och idéer. Norrköpings Företagsgrupp drivs som en ekonomisk förening, med en styrelse bestående av ledamöter och suppleanter från våra medlemsföretag.

En av de största
Våra rötter har vi i flera lokala företagsföreningar i Norrköping, där den verksamhet som tidigare drevs inom företagsområdena Risängen, Butängen, Ingelsta och Händelö idag är sammanslagna till en gemensam företagsförening. Vi är en av Norrköpings största företagarföreningar med cirka 200 medlemsföretag. Våra medlemmar representerar idag ett brett verksamhetsfält i hela Norrköping.