Norrköping framtid, lyssna till Karin Milles, stadsarkitekt

Varmt välkommen till en kväll med siktet inställt på Norrköpings framtid! Nu får vi chansen att lyssna till en dragning av stadsarkitekten för Norrköping, Karin Milles, om planerna med allt från inre hamnen till övriga områden som står för en mycket stor omvandling. Alla undrar vi hur blir det nu med ostlänkens vara eller icke vara och hur påverkar det alla planer för Butängen t ex …?

Föreningen bjuder på ensmörgås med dryck och kaffemed kaka.
Tid: torsdagen den 20 oktober klockan 17:00.
Plats: Magnentus Building
Anmälan: anmalan@nftg.se senast den 19 oktober